Arnaud Dawans

Arnaud Dawans (Jacques Delens)


Arnaud Dawans (**) is Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling bij de firma Jacques Delens (Besix Group), een bouwonderneming en vastgoedpromotor die zich al 50 jaar toespitst op de bouw, renovatie en restauratie van grote en kleine gebouwen. Arnaud heeft een Masters in architectuur en bouwkunde aan de universiteit van Luik behaald, met nog een Master in Management aan de Solvay Hogeschool in Brussel. Arnaud is ook lid van Technisch comités in het WTCB: Voorzitter van de commissie Hygrothermie, lid van de commissie Slimme & Duurzame gebouwen en Vice-voorzitter van het technisch comité voor bouwfysica, akoestiek en veiligheid.