Jan Parys (to be confirmed)

Jan Parys (to be confirmed) (AnteaGroup – ORI)

CEO Antea Belgium NV bij Antea Group

Antea innoveert mobiliteit en doet ervaring op door voor overheden, organisaties en bedrijven te werken aan nationale en internationale projecten. Bij zowat alle grote nieuwe ontwikkelingen en oefeningen in Vlaanderen is onze groep betrokken. Zowel voor initiatieven van de overheid als voor de projecten van private partijen voert Antea Group mobiliteitsonderzoeken uit. Men is actief op het gebied van infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening en water. Jan heeft een Bachelor in Landschaps- en Tuinarchitectuur, een bachelor in de stedenbouw en in de ruimtelijke planning en een Master in Stedelijke bouw in de Ruimtelijke planning.