Marc Bosmans

Marc Bosmans (Knauf Insulation)

Circular Economy Manager at Knauf Insulation

Onze objectieven inzake kringloopeconomie gaan van onze eigen productiefaciliteiten tot aan de sloop van gebouwen. In onze fabrieken willende we tegen 2025 geen afval meer naar het stort sturen. Voor sloopwerven wensen we tegen dan in minstens 5 landen een programma te hebben voor het recycleren van glaswol en steenwol uit sloopprojecten.


Marc Bosmans Circular Economy Manager at Knauf Insulation is een energiek persoon die graag de puntjes verbindt tussen verschillende bedrijfsonderdelen om duurzaamheid centraal te stellen in de organisatie.
Meer dan 10 jaar ervaring in het ondersteunen van het opstellen van duurzaamheidsstrategieën in de bouw-, textiel- en voedingsindustrie.
Ervaring in stakeholdermanagement en meer in het bijzonder in het bevorderen van de dialoog tussen industrie en NGO’s.
Meer dan 10 jaar ervaring in levenscyclusanalyse van producten en CO2-voetafdruk van organisaties.
Vertaling van duurzaamheidsbenaderingen in een concurrentievoordeel op korte of lange termijn.