Het visie comité van Buildwise werd opgestart in 2019. Het comité richt zich op het ontwikkelen van een langetermijnperspectief voor de ontwikkelingen van de bouw in België.

Door het in kaart brengen en het analyseren van uitdagingen en opportuniteiten binnen de bouwsector, rekening houdend met economische, technologische en sociale evoluties, beoogt het visie comité een inschatting te maken van toekomstige evoluties binnen de bouw.

De digitalisatie, alles gaat sneller en sneller en iedereen moet beseffen dat die snelheid er is, we moeten ook verder kijken dan morgen. We proberen met het visie comité van Buildwise 10 jaar vooruit te kijken, wat zijn de trends die op ons afkomen en waarop de grote en kleine bedrijven moeten voorbereid worden.

We hebben daartoe  een comité samengesteld van enkele visionaire aannemers, bijgestaan door experts uit diverse andere beroepen of segmenten. We gebruiken daar het ‘PESTEL framework’ waarbij we de impact nakijken op trends op politiek, technologisch, maatschappelijk, juridisch vlak. Zo trachten we vanuit een aantal verschillende invalshoeken te kijken naar wat de trends zijn waarmee onze aannemers straks geconfronteerd zullen worden.

Tom Willemen, Voorzitter Visie Comité Buildwise

Mission Statement

Missie: Het Visiecomité van Buildwise  heeft als opdracht een inspiratiebron te zijn voor de Technische Comités en het vast comité van Buildwise.

Visie: Het Visiecomité probeert zich de bouwsector voor te stellen, zoals die er over meer dan tien jaar zal uitzien, in een wereld die snel in verandering is en voor straffe uitdagingen staat. Klimaatadaptatie, nieuwe technologieën (digitalisatie, bouwindustrialisatie), een sterk veranderende visie op bouwen en wonen (o.a. ook ten gevolge van de huidige pandemie), nieuwe atypische samenwerkingsvormen zijn maar enkele elementen die de toekomst en de transitie van de bouwsector sterk zullen richting geven. Centraal staat dus nadenken over de toekomst van onze sector, welke noden, mogelijkheden, sterktes, bedreigingen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen en hoe gaan we dit vertalen naar de praktijk? In het bijzonder zijn dus de ontwikkelingen wat betreft de onderlinge communicatie tijdens het bouwproces tussen de verschillende stakeholders op de werf en de verschillende spelers binnen de bouwsector duidelijk cruciaal.

Leden visie comité

Adeb-vba
Didier Cartage
Cartage Didier
Didier Cartage (ADEB – VBA) is al 15 jaar General manager bij ADEB-VBA. Als doel heeft ADEB de meest efficiënte organisatie te willen zijn voor Belgische aannemers van grote werken en de drijvende kracht achter hun toekomstige omgeving. Zijn studies behaalde hij aan de Haute Ecole ‘Groupe ICHEC’. Brussel, waar hij als commercieel Ingenieur afstudeerde in 1980. Het is onze taak om de infrastructuur van morgen op te bouwen en te onderhouden, of het nu gaat om mobiliteit, onderwijs of gezondheid.
Embuild
Demeester Niko
CEO van Embuild (vroeger Confederatie Bouw). Sinds begin 2021 aan de slag bij de Embuild (voorheen: Confederatie Bouw), om de bouw sector nog beter te doen werken. De bouw is een zeer grote sector in ons land en Embuild is daarvoor de belangrijkste werkgeversorganisatie. Ze verdedigt de belangen van de bouw op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau. Intussen telt Embuild zo’n 16.000 bouwbedrijven als lid. Leden genieten een ruime waaier aan diensten. Voor ondersteuning van formaliteiten, advies, actuele informatie, ledenvoordelen en opleidingen ben je bij Embuild aan het juiste adres.
Bouwbedrijf Dethier
Kevin Dethier
Dethier Kevin
Hoofdbestuurder van het bedrijf sinds 2012. Kevin heeft een Master in Real Estate aan de Antwerp Managment school. Zijn bouwbedrijf is vooral gespecialiseerd in grotere projecten zoals schoolgebouwen, appartementsblokken, industriehallen, kantoren, sociale woningen en openbare gebouwen. Gestart in 1947 als eenmanszaak, is Bouwbedrijf Dethier uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met een vaste kern van 135 medewerkers en een groot netwerk van toeleveringsbedrijven en partners.
Cenaero
Goffaux Cecile
Verantwoordelijk voor bedrijfsontwikkeling en innovatie bij Cenaero. Haar missie is om R & D-activiteiten en samenwerkingen met innovatieve bedrijven te ontwikkelen door simulatie en gerelateerde digitale technologieën in de ontwerp- en bedrijfsfasen van een nieuw product, proces of dienst te brengen.
Buildwise
Bart Ingelaere
Ingelaere Bart
Burgerlijk ingenieur, behaalde zijn diploma aan de UGent en is sinds 26 jaar werkzaam op Buildwise. Bij Buildwise is hij directeur Informatie- en Beheertechnieken en samen met een collega werd hij benoemd tot Adjunct Directeur-Generaal binnen Buildwise.
BAM
Moens Marisa
Hoofdverantwoordelijke digitaal bouwen bij BAM België. BAM België maakt deel uit van de internationale bouwgroep Koninklijke BAM Groep. BAM België bestaat uit verschillende divisies, waaronder projectontwikkelaar Kairos en de bouwbedrijven Interbuild, Galère en BAM Contractors met de dochterondernemingen BAM Lux, BAM Track, BAM FM en BAM Maintenance. Ze zijn het eerste bedrijf in België dat BIM Stage 2 Kitemark gecertificeerd is volgens de ISO 19650-2 norm.
TS-construct
Scorier Thomas
Oprichter van TS construct algemeen houtbouwbedrijf. Een algemeen bouwbedrijf gespecialiseerd in houtskeletbouw, constructieve panelen gelamineerd in passieve en energiezuinige huizen. Nieuwe huizen, uitbreidingen, appartementsgebouwen, industriële gebouwen. Thomas heeft ook ervaring als vrijwilliger als administrateur bij bouwfederatie Waals-Brabant.
Kairos
Straetmans Wim
Straetmans Wim
Wim Straetmans, van opleiding ir-architect, trad in 2008 in dienst bij Immo BAM en was verschillende jaren directielid van Immo BAM en nadien ook BAM Contractors. Vandaag is hij gedelegeerd bestuurder bij Kairos en BAM Interbuild. Kairos, Bam Interbuild en BAM fm vormen samen de Belgische tak van Koninklijke BAM groep. Binnen deze tak leggen we de focus op kwaliteit en service door te ontwikkelen, bouwen en onderhouden onder één dak. Aangevoerd door een ambitieus en dynamisch managementteam en heel wat enthousiaste werknemers focussen we op een duurzame toekomst, zowel in onze manier van werken als in de projecten die gerealiseerd worden.
Woema
Peter Suys
Suys Peter
Zaakvoerder Eurabo cvba en ondervoorzitter van Bouwunie. Werd in de bloemetjes gezet als ‘Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming’ van 2019. Het bedrijf wordt geloofd omwille van hun inspanningen voor een duurzame economie.
IMEC
Vande Voorde Kris
Kris Van De Voorde, innovation program manager bij Imec. Hij kan u advies verstrekken rond toepasbaarheid van imec technologieen (www.imec.be) in de voedings-, agro-, textiel, verpakkings- en kunststofindustrie. (vb. www.intelligenceforfood.com; www.sensorsforfood.com; www.smart-pro.eu). Hij is tevens sterk vertrouwd met de elektronica-assemblage-industrie in Vlaanderen/Benelux en helpt mee met de uitbouw van het EDM (Electronic Design & Manufacturing) programma van imec (www.edmp.be)
Besix
Thomas Vandenbergh
Vandenbergh Thomas
Doctor in de ingenieurswetenschappen, BIM-manager bij Besix en voorzitter van het nieuwe Technische Comité BIM & ICT. De uitdaging bestaat erin om de verschillende bouwpartners beter te laten samenwerken. De fragmentatie tussen de bouwpartners in België – zoals in Duitsland, maar minder in Frankrijk of Groot-Brittannië – mag men echter niet zien als een eigenheid van de sector. Wat wel karakteristiek is aan de bouwsector is dat er bij elk nieuw project een nieuwe organisatie opgesteld moet worden, met nieuwe partners die voor één of twee jaar samen moeten werken. Dit vraagt van iedereen in het team een grote flexibiliteit.
Confederatie Bouw
Vanderhaegen Jean-Christophe
Directeur-generaal van de Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant, onderdeel van CNC/NCB. De CNC/NCB vertegenwoordigt voor meer dan 14.000 aangesloten kleine, middelgrote en grote Belgische bedrijven die actief zijn in alle mogelijke domeinen van de bouwsector. Verantwoordelijk voor Brussel en het Brabantse Gewest.
Buildwise
Jan Venstermans
Venstermans Jan

Gewezen Directeur Generaal, Buildwise 2009-2019

Gepensioneerd sinds 01/02/2019

Jan Venstermans begon zijn loopbaan bij Buildwise in 1975 als onderzoeker voor het programma ‘Nieuwe ontwikkelingen in beton, gewapend beton en voorgespannen beton’. Binnen het Centrum bekleedde Jan Venstermans achtereenvolgens de functies van TC-animator, labohoofd, diensthoofd, adjunct-directeur onderzoek en directeur onderzoek. In 2007 werd hij benoemd tot adjunct-directeur-generaal en in 2009 tot Directeur-Generaal. Als (adjunct-) directeur Onderzoek lag Jan Venstermans aan de basis van de grondige modernisering van het materiaalonderzoek binnen Buildwise en stond binnen het onderzoek in voor de opvolging van een aantal unieke projecten in verband met de restauratie van monumenten. Als uiteindelijke ICT-verantwoordelijke binnen Buildwise zorgde hij voor de oppuntstelling van de moderne en performante informaticastructuur die vandaag de verspreiding van de informatie naar alle leden mogelijk maakt.

Willemen
Tom Willemen
Willemen Tom
Tom studeerde in 1998 af aan de KU Leuven als burgerlijk ingenieur bouwkunde en is vandaag ceo van Willemen Groep, een Belgische familiale bouwgroep die thuis is in tal van segmenten van de bouwmarkt, zoals gebouwen, burgerlijke bouwkunde, wegenbouw, speciale technieken, funderingen en projectontwikkeling. Willemen Groep is actief in België, in de buurlanden en in Marokko. Het bedrijf telt 2.400 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van om en bij de 800 miljoen euro. Tom zetelt ook in een aantal adviesraden en raden van bestuur, waaronder die van COPRO, Federale Verzekeringen, ADEB-VBA, Dienstbetoon en hij is voorzitter van het visiecomité van Buildwise. Naast zijn operationele taken is hij vooral bezig met innovatie in de bouw en de vraag hoe digitalisatie en nieuwe technologieën zoals drones, wearables, virtual en augmented reality en AI de mensen in de bouw kunnen helpen bij het beter en efficiënter realiseren van bouwprojecten.
Buildwise
Zarmati Gauthier
Gauthier Zarmati, bouwkundig ingenieur van de UCLouvain, werkt sinds 2006 voor Buildwise. Na 11 jaar bij het Laboratorium Structuren, trad hij toe tot het nieuwe “Digital Construction” team waarin hij Senior Hoofdadviseur is. Gepassioneerd door nieuwe technologieën stelt hij zijn vaardigheden ten dienste van de sector om deze te helpen bij het realiseren van zijn digitale transitie.