De Future-Ready Index – Hoe toekomstklaar is jouw bouwbedrijf?

KPMG

In 2019 publiceerde adviesorgaan KPMG de resultaten van een wereldwijde bevraging in de bouwsector. Het doel: de aannemers een middel geven om te meten hoe klaar ze zijn voor de toekomst en zichzelf te positioneren tegenover anderen in de sector. Op basis van een eenvoudige zelftest met acht vragen, komt men zo snel te weten of men een innovatieve leider of een volger is, of het eigen bedrijf ietsje achter de curve aanhinkt.  

Disrupties en innovatie blijven de krantenkoppen halenMet disrupties wordt bedoeld het fundamenteel wijzigen van een business model waarbij totaal nieuwe spelers op de mart komen (nazien!) Zowel aannemers als eigenaars  moeten daardoor moeilijke beslissingen nemen over waar ze middelen moeten investeren om de grootste impact te bereiken. De snelheid van verandering brengt alleszins een enorme belofte van grotere efficiëntie, precisie en voorspelbaarheid met zich mee. Maar voordat we ons een wereld voorstellen waarin robots bouwen en 3D-printers werfklare componenten produceren, mogen we niet vergeten dat de bouwsector, ondanks ingrijpende veranderingen in materiaal gebruik en regelgevingieen aantal opzichten al tientallen jaren in het proces van aanpak grotendeels onveranderd is gebleven. Het zou ons dus niet verwonderen als de impact van de disruptie weliswaar voelbaar zal zijn, maar toch eerder geleidelijk aan in de sector haar intrede zal doen.   

De index die door KPMG werd uitgewerkt houdt rekening met drie kerneigenschappen die nodig zijn om ‘toekomstklaar’ te zijn:  

  • de graad van verfijning, maturiteit en fitheid van het bestuur en de controle 
  • de mogelijkheid om technologie en innovatie te gebruiken als drijfveer voor performantie 
  • de geschiktheid van het menselijk kapitaal 

Eens de index gekend is, kan men zich positioneren in één van de drie groepen: 

  • de voorlopers (top 20%) 
  • de volgers (middelste 60%) 
  • de achterlopers (onderste 20%)

Voor elkeen van deze groepen geeft men enkele karakteristieken die uit de bevraging mochten blijken en die de aannemer – zelfs zonder de zelftest te doen – een idee geven van zijn positie.  

De voorlopers zijn toonaangevende aannemers die een sterke innovatiecultuur belichamen in een duidelijke technologische visie en strategie. Veelal zijn er toegewijde innovatieteams. Voor een dergelijk bedrijf is technologie een drijvende kracht en men is bereid om te investeren in pilootprojecten ook al faalt het project soms.  Daarnaast zijn er aanzienlijke investeringen in BIM, drones, VR / AR en slimme sensoren. Men erkent het belang van talent en met behulp van de nieuwste wervingsmethoden en -kanalen, biedt men millenials en Generatie Z’ers flexibele loopbaanopties op maat.  

De volgers staan meestal nog steeds sceptisch tegenover de volledige digitale integratie van de bouwketen. Toch probeert men BIM te implementeren en is men begonnen met het verkennen van mobiele platforms, VR, slimme sensoren, machinebouw en robotica. Men wil beginnen of is begonnen met het ontwikkelen van een technologische routekaart, het toewijzen van innovatie aan een toegewijd team en het experimenteren met nieuwe technologie in proefprojectenInvesteringen in technologie worden voorlopig enkel gedaan als er aangetoond kan worden dat de kosten gerecupereerd kunnen worden.  

De achterlopers accepteren geavanceerde technologieën nog niet en doen vrijwel geen – of slechts beperkte – investeringen in technologie, innovatie en projectmanagementsystemen. De primaire focus ligt op de omzetgroei en de cashflow op korte termijn.