Bruno Gobin

Bruno Gobin (Horticultural Research Centre)

Director

De nood aan vergroening van onze dichtbebouwde leef- en werkomgeving is groter dan ooit. Goedgekozen planten en bomen voor specifieke locaties zorgen voor mooi, functioneel en onderhoudsarm groen op elke plek. Het samenspel tussen planten rond, op en in gebouwen creëert een aangename omgeving. Bij grote en kleine projecten zijn de kwaliteit in opkweek en aanplant essentieel voor sterke projecten die decennialang mooi blijven.


Bruno Gobin is Doctor in de Wetenschappen (KULeuven 1997) en directeur van het Proefcentrum voor Sierteelt en Groenvoorziening (PCS) te Destelbergen. Vanuit praktijkonderzoek boomkwekerij bouwde zijn team sinds 2008 een afdeling uit gericht op de technische uitdagingen van professionele groenvoorzieners. PCS werkt nauw samen met de ondernemers om kennis te vertalen naar pragmatische oplossingen. Belangrijke onderzoekslijnen zijn kwaliteitsvolle beplantingen (gezonde planten), klimaatmitigatie (planten voor verkoeling, maar ook voor waterberging), bevorderen van biodiversiteit als basis voor een natuurlijk evenwicht, onderhoudsarm groen, en specifiek voor een bebouwde omgeving ook verticaal groen.