Grégory Mahy (to be confirmed)

Grégory Mahy (to be confirmed) (ULG Gembloux)

Departementshoofd van het Onderzoeksinstituut voor Natuur en Bos

Grégory Mahy is departementshoofd van het Onderzoeksinstituut voor Natuur en Bos aan de Universiteit van Luik. Hij heeft Inzicht in biodiversiteitspatronen en -processen: Functionele en evolutionaire ecologie. Hij onderzoekt hoe de mens bouwt en de interacties met de biodiversiteit aan de wilde en menselijke natuur. Wildlife, Agri-culture, Biodiver-city staan hierbij centraal. De kloof tussen de disciplines voor de samenleving moet men overbruggen. Heeft van 1999 tot 2001 op de Katholieke Universiteit van Leuven gezeten.