Jacques Teller

Jacques Teller (ULG Liège – Prof. Urbanisme)


Jacques Teller is Directeur van LEMA (Local Environment Management and Analysis) en hoogleraar stedelijke planning aan de Universiteit van Luik. In 1992 studeerde hij af als Burgerlijk Ingenieur Architect aan de Universiteit van Luik en behaalde in 2001 een Doctoraat in de Burgerlijke Bouwkunde. Zijn onderzoeksgebieden zijn stedenbouw en architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling met combinatie van stedelijke modellering met kwalitatieve benaderingen met betrekking tot bestuur- en besluitvorming.