Jan Buyle

Jan Buyle (BAM Belgium)

Chief Innovation Officer bij BAM Belgium

we staan voor een gigantische uitdaging in termen van klimaatdoelstellingen, enkel een ambitieuze visie in combinatie met de nodige creativiteit, vernieuwende business modellen en een stevige portie daadkracht zullen ons toelaten deze doelstellingen te bereiken. Ik vind het dan ook bijzonder zinvol om vanuit mijn huidige rol hieraan een steentje bij te dragen, teneinde duurzamere en innovatieve oplossingen naar voor te kunnen schuiven.


Jan Buyle is Chief Innovation Officer bij BAM Belgium, verantwoordelijk voor de innovatieprogramma’s binnen BAM Belgium. Het doel hiervan is het verbeteren van onze marges en het vergroten van onze klant- en medewerkerstevredenheid. Het programma Future Forward richt zich op het aanboren van nieuwe markten. En met ons Lean- en Data-programma willen we de juiste dingen steeds beter doen.