Kris Bachus

Kris Bachus (KULeuven)

Onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling bij HIVA (KULeuven)

Kris Bachus is onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling bij HIVA (KULeuven) sinds 2002. Zijn interdisciplinaire studieachtergrond maakt van hem een multidisciplinaire milieubeleidsonderzoeker pur sang. Hij heeft dan ook een sterk curriculum opgebouwd in een breed palet van onderzoeksthema’s. Zijn economische achtergrond heeft hem geholpen bij het opbouwen van expertise inzake economische beleidsinstrumenten (belastingen, subsidies, verhandelbare emissierechten), circulaire economie en de financiering van duurzaamheidstransities. Zijn multidisciplinaire achtergrond waren dan weer nuttig bij zijn vele onderzoeken over milieubeleidsevaluatie, governance voor duurzame ontwikkeling, klimaatbeleid en klimaatfinanciering. Ten slotte heeft hij ook ervaring in onderzoek over Chinees milieubeleid, duurzaam delfstoffenbeleid, lokale transities en klimaatneutraliteit en adaptatiebeleid.