Loïc de Moffarts

Loïc de Moffarts (Thomas & Piron Bâtiment)

Support manager

Om het hoofd te kunnen bieden aan de demografische veranderingen en de opwarming van de aarde moeten steden en buurten evolueren. De ruimtelijke ordening van morgen zal waarschijnlijk bestaan uit het overnemen van bestaande concepten, zoals Smart Cities/Districten, eco-buurten en het begrip 'communs'. Ontwikkelaars en ruimtelijke-ordeningsafdelingen zullen er in moeten slagen om deze op een intelligente manier te combineren. Naar mijn mening zijn deze beginselen gebaseerd op vier pijlers: levenskwaliteit, het delen van hulpbronnen en/of diensten, een duurzaam milieu en nieuwe technologieën.


Loïc de Moffarts is Support Manager bij Thomas & Piron Bâtiment. Binnen zijn functie is hij verantwoordelijk voor de volgende 3 cellen: Digitale Transformatiecel, Eenheid Onderzoek & Ontwikkeilng en Eenheid Informatietechnologie en Telecommunicatie. Hij volgde zijn studies aan de ECAM Brussel Engineering School waar hij met onderscheiding zijn ingenieursdiploma behaalde. Hij heeft lange periode in het buitenland gewerkt zoals Dubai, Abu Dhabi, Doha (Qatar), en is nu sedert 5 jaar full time Support Manager.