Maarten Dubois

Maarten Dubois (OESO-OCDE, ex EY)


Maarten gelooft dat Vlaanderen massaal verouderde huizen moet slopen om ruimte te maken voor meer leefbare en energievriendelijke steden.


Maarten Dubois is directeur van het departement Climate Change and Sustainability Services van EY waar hij private en publieke klanten op het gebied van duurzaamheid adviseert. Hij is verder ook expert over circulaire economie bij de OESO en het Global Reporting Initiative (GRI).
Maarten heeft gedoctoreerd in milieu-economie aan de KU Leuven en heeft Master diploma’s in Business Engineering, Environmental Engineering en Advanced Economics.


Renovatie staat voor de meeste Vlamingen gelijk met een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer en een likje verf. Het plaatsen van nieuwe ramen en zonnepanelen gebeurt als het renovatiebudget het toelaat. Voor beleidsmakers en experten is renovatie echter iets helemaal anders. Het is het volledig herdenken van een huis waarbij structureel wordt ingegrepen in de energievraag en de -productie. Het contrast tussen beide visies op renovatie zorgt ervoor dat overheden in België en Vlaanderen al een decennium lang allerhande renovatiesubsidies uitdelen, maar dat er van energiebesparing in huizen maar bitter weinig te merken valt.

De meest structurele renovatie is een sloop- en herbouwproject. Hier is het voor iedereen duidelijk dat het nieuwe gebouw moet voldoen aan de nieuwe, uiterst strikte energieregels. Bovendien laat een sloop-en herbouwproject toe om ruimte opnieuw in te delen. Van een eengezinswoning naar een meergezinswoning, of een nieuwe vlotte toegang naar een fietsenstalling in huis, …

Het beleid moedigt sloop-en herbouw echter niet aan. Een prutsrenovatie krijgt subsidies en is vrijgesteld van een vergunning. Daarentegen moet een sloop-en herbouwproject met 21% BTW rekening houden terwijl een halfslachtige renovatie aan 6% BTW kan uitgevoerd worden.

Om een duurzame transitie van ‘buildings and cities’ te realiseren is slopen belangrijk. De prikkels om dit te doen moeten dan ook herbekeken en aangescherpt worden.