Mieke De Ketelaere

Mieke De Ketelaere (IMEC)


De focus voor de toekomst ligt niet enkel in “artificiele intelligentie”, maar in “collectieve intelligentie” waar mens en machine hand-in-hand gaan.


Als Program Director Artificial Intelligence definieert zij de strategie en het aanbod van imec op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Verantwoordelijk voor:

  • coördinatie van alle imec-activiteiten die gebruik maken van kunstmatige intelligentie, machine learning en technieken voor data-analyse.
  • ontwikkeling van de strategie, roadmap en klantaanbod voor kunstmatige intelligentie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het unieke van imec, door o.a. het combineren van procestechnologie, rekenarchitectuur, applicatie, privacy en ethische kennis.
  • creatie van een ecosysteem van industriële spelers, non-profit stakeholders en overheden rond kunstmatige intelligentie van hardware tot software, applicatie, beleid en regelgeving.
  • evangelisatie van imecs vaardigheid in kunstmatige intelligentie op conferenties, seminars en andere evenementen om te garanderen dat imec wordt erkend als een AI-leider.
  • coördinatie van het strategisch basisonderzoeksinitiatief van de Vlaamse overheid over alle stakeholders: universiteiten, strategische onderzoekscentra, industrie en overheid.

Er is een wijdverbreide misvatting dat AI de werkkrachten in de (bouw)industrie zal vervangen. AI kan inderdaad gebruikt worden om bepaalde functies te automatiseren, maar de grotere kracht van de AI technologie ligt in het aanvullen en vergroten van de menselijke capaciteiten. In plaats van de behoefte aan menselijke werkkrachten te vervangen, zal AI dus eerder ingezet worden om het vervelende werk of moeilijke werk uit te voeren, om continue real-timegegevens te verzamelen en hiermee toekomstgerichte analyses geautomatiseerd te kunnen uitvoeren. Hierdoor komt er tijd vrij die de medewerkers kunnen inzetten om alleen dat werk te doen waarin zij uitblinken.

Bij elke golf van automatisatie gaan bepaalde jobs verloren en worden nieuwe jobs gecreëerd. De tweede golf van automatisatie die sinds begin 2000 actief is, werd aangedreven door de alomtegenwoordigheid van computers en grote databases. In de bouw zorgde die golf bijvoorbeeld voor het ‘re-engineeren van bedrijfsprocessen’ (e.g. via nieuwe BIM applicaties) en de automatisatie van een aantal backoffice-taken. Hierbij werden inderdaad een aantal taken van mensen vervangen door een computer, maar ook nieuwe taken werden opgezet.

Ook de derde golf van automatisatie, gekenmerkt door AI en machine learning, zal een geheel nieuwe manier van zaken doen mogelijk maken in de bouw. Zo zullen bouwbedrijven bijvoorbeeld meer geïndividualiseerde producten en diensten kunnen produceren die voldoen aan dezelfde kenmerken van de massaproductie uit het verleden. Verder zullen de AI systemen zich aanpassen aan het gedrag, de voorkeuren en de behoeften van werknemers op elk moment. Bedrijfsprocessen zullen worden aangedreven door nieuwe realtime gegevens in plaats van door een vooraf georganiseerde reeks stappen en batch data. Deze aanpak zal zorgen voor een positieve impact op bepaalde belangrijke KPIs, zoals “early fault detections” en “onsite prevention”.

Het verschil in aanpak in deze derde golf kan worden vergeleken met het reizen naar een bestemming die niet gekend is. Vroeger werd een kaart hiervoor gebruikt, daarna de vroege versie van de GPS, die erg leek op een kaart onder glas. De derde golf is als ‘Waze’. Het is een combinatie van AI-algoritmen en realtime gegevens om een levende, dynamische, geoptimaliseerde kaart te creëren die reizigers op de snelst mogelijke route op dat exacte tijdstip naar hun bestemming brengen. Waze vervangt de bestuurder niet; het versterkt eerder onze navigatievaardigheden en werkt met de reiziger samen om productiviteitswinsten in navigatie te bereiken die voorheen niet mogelijk waren.

Mensen en AI oplossingen mogen niet langer als tegenstanders gezien worden die vechten voor elkaars werk. In plaats daarvan moeten beide entiteiten gezien worden als collaborerende partners, die elkaar naar een hoger prestatieniveau kunnen brengen.