Thomas Vandenbergh

Thomas Vandenbergh (BESIX STAY)

CEO a.i.

In een maatschappij waar beleven meer en meer primeert over bezitten, kunnen aannemers niet langer enkel bouwactiviteiten coördineren maar moeten zij zichzelf profileren als integrator van services over de hele levenscyclus van een gebouw.


Doctor in de ingenieurswetenschappen, BIM-manager bij Besix. De uitdaging bestaat erin om de verschillende bouwpartners beter te laten samenwerken. De fragmentatie tussen de bouwpartners in België – zoals in Duitsland, maar minder in Frankrijk of Groot-Brittannië – mag men echter niet zien als een eigenheid van de sector. Wat wel karakteristiek is aan de bouwsector is dat er bij elk nieuw project een nieuwe organisatie opgesteld moet worden, met nieuwe partners die voor één of twee jaar samen moeten werken. Dit vraagt van iedereen in het team een grote flexibiliteit.