Tom Coppens

Tom Coppens (UAntwerpen)

Ingenieur-architect

Tom Coppens is ingenieur-architect (UAntwerpen) en heeft een diploma in de gespecialiseerde Studies Stedenbouw en Ruimtelijke planning (UAntwerpen). Hij behaalde een doctoraat in de ingenieurswetenschappen, studiegebied architectuur over protest bij grote projecten.
Hij voert onderzoek naar de procesmatige kant van stedenbouw en ruimtelijke planning. Dit omvat de besluitvorming en het ontwerp van complexe ruimtelijke projecten, ruimtelijk beleid en het ruimtelijk beleidsinstrumentarium.