VCB Visierapport 2019: Smart tools en talenten

Voor alle bouwberoepen en zeker voor de bouwaannemers bestaan er momenteel, onafhankelijk van hun grootte, veel opportuniteiten. Dankzij nieuwe methodes, zoals lean construction en BIM, ontstaan voor de bouwprofessionelen meer dan ooit tevoren kansen voor een betere samenwerking die voor alle partijen winstgevender kunnen zijn. Daarnaast kunnen vandaag alle beroepen over een massa op maat gemaakte nieuwe technologieën beschikken. Tenslotte zijn de nieuwe generaties en met name de jongeren nu vragende partij voor een modernisering van de bouwsector. Het is dus meer dan ooit tijd voor een diepgaande verandering in de bouwsector.

Het eerste hoofdstuk van het VCB Visie rapport 2019 focust op de toepassing in de bouw van tools zoals 3D-scanning en 3D-printing, drones, robotten en sensoren, Virtual en Augmented Reality. Het gaat om instrumenten die in de industrie al een langere ontwikkelingsweg hebben afgelegd. Maar juist door hun integratie in de bouw maken zij toepassingen mogelijk die ten volle (ver)bouwers en burgers ten goede zullen komen.

Het tweede hoofdstuk gaat na in welke mate de interne bedrijfsprocessen in de Vlaamse bouw zijn gedigitaliseerd. De VCB heeft haar leden daarover bevraagd via een enquête. Deze enquête wees een opmerkelijke vooruitgang uit. Zeker bij de grotere bouwbedrijven is een digitale bedrijfsvoering nu al grotendeels ingeburgerd.

In het derde hoofdstuk verschuift de aandacht van de bouwbedrijven naar de gebouwen en de infrastructuren en naar de wijken en steden waarvan die deel uitmaken. In gebouwen en infrastructuren komen alsmaar meer met het internet geconnecteerde objecten voor. Daardoor komen ook steeds meer data beschikbaar. Al die data zullen, onder meer dankzij artificiële intelligentie, ook alsmaar doelgerichter worden ingezet. Het sleutelwoord wordt ‘as a service’, met gebouwen en infrastructuren die steeds betere diensten verlenen, en bouwbedrijven die naar hun cliënten toe steeds meer als dienstenverlener optreden.

Maar aannemers kunnen die rol alleen vervullen als zij hiervoor de nodige talenten kunnen aantrekken, niet alleen vanuit het secundair onderwijs maar zeker ook vanuit het hoger en universitair onderwijs. Slimme gebouwen, infrastructuren, wijken en steden kunnen enkel gerealiseerd worden als er ook slim talent beschikbaar is. Hoe dit talent voor de bouw vinden en tot ontwikkeling brengen is dan ook het thema van het vierde hoofdstuk.

Smart Tools en Talenten - visierapport 2019
Interactieve PDF
Bestellen