Jean-Pierre Liebaert

Jean-Pierre Liebaert (Confederatie bouw)


Jean-Pierre Liebaert (Confederatie bouw) is directeur van de economische afdeling van de Confederatie bouw. Ze verzekeren de algemene werking van de organisatie en behartigen de belangen van 15.400 aangesloten aannemers. Die belangenbehartiging gebeurt zowel op nationaal als Europees niveau. Voor hem is het van groot belang dat om in de bouwsector actief te zijn, je over de juiste beroepskwalificaties moet beschikken. Als nieuwkomers niet over de nodige kennis beschikken, zijn de risico’s aanzienlijk. Zowel voor de uitvoerder als voor de consument.