Thema 1 : 100% behoud van gebouwen in voortdurende verandering

De bouwsector is een van de grootste materiaal- en energieverbruikers. Circulair bouwen beoogt een antwoord op deze uitdaging. 

Nieuwe gebouwen moeten dynamisch, flexibel, en aanpasbaar aan wijzigende behoeften en eisen.  Deze flexibiliteit, de mogelijkheid om efficiënt van functie te veranderen, wordt vereenvoudigd door circulaire principes zoals het bouwen in lagen en losmaakbare componenten. Dit laatste draagt ook bij tot behoud van waarde vanuit materiaal-standpunt. 

Bestaande gebouwen worden op hun intrinsiek waarde-potentieel beoordeeld; schaarste (materiaal, energie, arbeid,…), markt, maatschappij en regelgeving pushen de markt naar levensduurverlenging van gebouwen en structuren  

En gebouwen die worden afgebroken, fungeren als grondstof-mijnAls gevolg van, en ondanks, de niet-circulaire bouwmethodes moet de bouwsector zich organiseren om de hoogste waarde uit de materialen te putten via hergebruik, recyclage en remanufacturing. 

Hierdoor wordt ook een stap gezet om de ecologische voetafdruk van gebouwen en bouwmaterialen te verminderenlage impact materialen en gebouwen. Ook biogebaseerde grondstoffen kunnen hier tot bijdragen, net zoals korte kringlopen.