Thema 1 : Verstedelijking

Bevolkingsaangroei, immigratie en mobiliteitsproblemen heeft ons met velen naar de stad gedreven… Tegen 2050 zal het aantal mensen dat in steden woont verdubbeld zijn. Dat maakt verstedelijking tot een van de grootste transformatietrends van de eenentwintigste eeuw.

Er is maar 1 oplossing, alles moet de hoogte in en een geïntegreerde district aanpak dringt zich op. Of betekent verdichting toch niet noodzakelijk hoogbouw?

De stad moet zelf sufficiënt worden en voorzien in zijn eigen voedselvoorziening . Gebouwen worden autonoom en multifunctioneel. Niet ‘having’ maar ‘sharing’ wordt de trend (co-working, co-housing, …). We evolueren naar “Everything as a service”.