Thema 2 : De traditionele bouwketen maakt plaats voor een nieuw waarde-netwerk

De productiviteit van de bouw is laag. Nieuwe productie-modellen en samenwerkingsvormen worden noodzakelijk om de betaalbaarheid van wonen en leven te behouden.  Automatisatie en prefabricatie doet de rol van de aannemer verschuiven. Via samenwerkingsverbanden behoudt de aannemer-ondernemer zijn centrale rol als centraal punt in het ontwerp, productie, uitvoering, onderhoud en beheer van het gebouw. 

Hierbij is dmarktvraag en de aanbesteding, is nog te veel geënt op de initiële bouwkost en de investering bij bouw en op korte termijn.  Indien we uitgaan van de levenscycluskost van een gebouw, dan leidt dit tot andere keuzes.  De gebruiksfase met kwaliteit van leven en werken, energie, water en onderhoud maar ook einde-levensduur, dient mee opgenomen worden. 

Ook rond de notie ‘eigenaarschap’ treden verschuivingen op: bouwcomponenten, licht en energie, ruimte tot en met gebouwen worden eerder als dienst-as a service aangeboden, waarbij wordt betaald voor hun gebruik.  Sharing, vanuit een platform-aanbod, van diensten gebruik maken, speelt in op deze trend en deelt assets, en functies (mobiliteit, buitenruimte, wasmachine, materieel en materiaal voor bouw,…)