Thema 2 : Klimaatsverandering en ‘urban resilience’

Klimaatsverandering zorgen in dicht bebouwde steden voor hittestress overdag en ’s nachts, voor waterproblemen (droogte en toename van waterverbruik, toename in piekneerslag en zeespiegelstijging met wateroverlast of overstromingen).

Net als de andere landen publiceert België actieplannen tegen de opwarming van de aarde. Deze plannen zijn compilaties van federale en regionale acties. Ze bevatten een onderdeel “mitigatie van klimaatverandering” waarvan de bouwsector goed op de hoogte is, aangezien het alle acties omvat die verband houden met de EPB en de energetische renovatie van gebouwen.
Maar er is ook een paragraaf over “aanpassing aan klimaatverandering”

Welke strategieën en ruimtelijke maatregelen moeten we nemen tegen de klimaatverandering? Hoe moeten we  onze steden en gebouwen klimaatbestendig bouwen?